Bespaar op verborgen kosten door uw CO2-voetafdruk te verminderen

Zelfs voor de meest gewetensvollen onder ons spelen kosten een beslissende factor bij het kiezen van een HVAC-oplossing. Velen weten echter niet dat ze door te investeren in een economische oplossing juist aanzienlijk kunnen besparen.

Als u zuinige toestellen in een goed geplande HVAC-installatie gebruikt, zijn de bedrijfskosten aanzienlijk lager dankzij de hogere efficiëntie. Dit komt omdat ze de warmte gelijkmatiger en effectiever kunnen circuleren waardoor er minder warmteverlies optreedt.

Er zijn ook overheidsinitiatieven die bedrijven rechtstreekse voordelen bieden als ze aantonen dat ze actief hun milieu-impact verkleinen.

In 2001 introduceerde de Britse overheid de Klimaatwijzigingsheffing (CCL). Hiermee worden bedrijven belast op basis van hun gebruik van natuurlijke bronnen die bijdragen aan broeikasgassen en andere uitstoot. Dit wordt nog steeds toegepast in een poging de CO2-uitstoot in het VK vóór 2020 tot 20% te verminderen.

Bedrijven kunnen ervoor kiezen om door de heffing belast te worden of er juist van te profiteren. Deze regeling is inkomstenneutraal en vergoedt organisaties die actief meewerken om hun CO2-uitstoot te verminderen door ze lagere premies te laten betalen. In Nederland en België bestaan soortgelijke overheidsmiddelen, zoals de Energie-Investeringsaftrek.

Reznor heeft er jaren aan gewerkt een industrieleidend portfolio met energie-efficiënte producten te ontwikkelen en is gespecialiseerd in het helpen van organisaties bij het optimaliseren van hun HVAC-infrastructuur.

Reznor verkeert in een goede positie om in het eerste jaar onder de regeling Verbeterde Kapitaalfaciliteiten (ECA) 100% kapitaalfaciliteiten te bereiken. Door ons te specialiseren in het optimaliseren van de HVAC-infrastructuur van organisaties heeft Reznor een compleet portfolio van energie-efficiënte producten en oplossingen ontwikkeld.

De ECA-regeling is opgezet als stimulans voor bedrijven om bij het gebruik van energiebronnen voor een milieubewustere benadering te kiezen. Daartoe biedt ze het volgende:

  • 100% kapitaalfaciliteiten in het eerste jaar, inclusief de kosten van de installatie
  • Verbeterde kasstroom
  • Minder belasting in het eerste jaar
  • Verhoogde winst na belasting

Dit initiatief betekent dat het kopen van energie-effectieve systemen minder kost dan de standaard-efficiënte opties. Dit wordt gedemonstreerd in de rechtertabel.

*100% kapitaalfaciliteiten teruggewonnen in het eerste jaar, inclusief de kosten van de installatie

Voor meer informatie over hoe u kunt profiteren van deze regelingen kunt u contact opnemen met een van onze HVAC-specialisten via: reznorsales@nortek.com

Achieve Hidden Cost Savings by Reducing your Carbon Footprint