Er is geen twijfel over mogelijk, de donkerstraler is de erkende leider als het aankomt op het verwarmen van grote sporthallen. Hoe u er ook naar kijkt, vanuit comfort, economie, onderhoudsgemak of veiligheid, geïntegreerde stralingsverwarming ligt zo ver voor op de competitie dat het niet meer in te halen valt.

Waarom zou iemand dan vloerverwarming overwegen voor sporthallen? Die keuze is in ieder opzicht fout.

Vloerverwarming is een geweldig verwarmingssysteem voor veel verschillende toepassingen. Huizen, kantoren en kleine winkels zijn allemaal ideale plekken voor de nette, discrete vloerbuizen die de vloer en de lucht erboven warmhouden.

Maar sporthallen stellen andere eisen dan huishoudens en winkelomgevingen, en die staan haaks op de voordelen van vloerverwarming.

Neem bijvoorbeeld de gemiddelde sporthal, naast een school. Die heeft ongeveer 690 m2 oppervlakte en is 8 meter hoog, tot wel 10 meter aan de nok. De hoeveelheid lucht is hier zo’n 6210 m3.

De eerste vereiste is om ervoor te zorgen dat de sporters en toeschouwers het altijd warm hebben. Spelers bevinden zich meestal op het centrale plein, de toeschouwers zitten op oplopende banken boven het vloerniveau.

Een vloerverwarming levert alle hitte vanuit de vloer, direct onder de voeten van de actieve spelers waardoor het dus op laag niveau benauwd kan worden, dat is niet productief voor de sporters. De toeschouwers, die hoger zitten, voelen alleen de restwarmte wanneer de warmte opstijgt. Toeschouwers hebben meer warmte nodig dan spelers, maar vloerverwarming kan geen rekening houden met deze verschillende noden.

Donkerstralers houden daarentegen iedereen zo warm als nodig. De stralingsbuizen zijn opgehangen aan het plafond. Ze geven infraroodstraling af die mensen en objecten binnen het aangestraalde gebied verwarmt. De lucht blijft daarbij relatief koel en geleidend voor de actieve sporters. Op laag niveau wordt de warmte van mensen en het gebouw enigszins geabsorbeerd. De lucht zelf wordt echter niet direct verwarmd. De bezoekers van het gebouw hebben het te allen tijde aangenaam warm. Als mensen het te warm hebben, kunt u met de nauwkeurige regeling de donkerstraler lager zetten of uitschakelen waardoor de temperatuur direct omlaag gaat.

Zuinigheid

Omdat de hoeveelheid lucht in het gebouw niet verwarmd wordt, is een stralingssysteem uitermate zuinig. Het energieverbruik kan nog verder worden beperkt door zoneregeling. Hierdoor kunnen de delen van het gebouw die niet gebruikt worden onverwarmd blijven, zonder dat dit ten koste gaat van de comforttemperatuur in de delen die wel worden gebruikt.

Vloerverwarming bestaat uit ononderbroken buizen die in de vloer ingewerkt zitten. Zoneregeling is hierbij geen optie en het hele gebouw moet worden verwarmd, ongeacht de bezetting.

Flexibiliteit is essentieel als het om economische verwarming van sporthallen gaat. Lange opwarmperiodes betekenen verspilling van brandstof. Met stralingsverwarming voelen de bezoekers van het gebouw zich binnen een paar minuten na inschakeling al warm. Bij vloerverwarming duurt het lang voordat het gebouw is opgewarmd, en het duurt net zo lang voor het weer is afgekoeld. Door dit gebrek aan reactievermogen is het soms nodig om de verwarming 24 uur per dag aan te laten om een comforttemperatuur te behouden. Dit is een aanzienlijk nadeel als het gebouw langere tijd niet wordt gebruikt, zoals buiten schooluren.

Daarnaast verbrandt stralingsverwarming de brandstof efficiënt terwijl vloerverwarming een afzonderlijke ketelinstallatie nodig heeft. Een ketelinstallatie is soms al inefficiënt als deze constant aan staat. Ook gaat er warmte verloren tijdens de overdracht van energie van de ketelinstallatie naar de vloerbuizen.

Scheurvorming

Hoe zit het met de effecten op de bouwmaterialen van de twee systemen? Donkerstralers worden hoog geplaatst. Meters boven de mensen en objecten die ze verwarmen, daardoor is er geen risico op oververhitting of schade aan het gebouw of de apparatuur. Dak- of wandafvoersystemen worden tot een minimum herleid. De gemiddelde sporthal van 690 vierkante meter heeft immers maar één afvoer nodig.

Ter vergelijking, vloerverwarming werkt rechtstreeks onder het vloeroppervlak. Om de temperaturen voor sport-, examen-, en andere zittende activiteiten te bereiken, moet de vloer vaak worden verwarmd tot 27°C. Dit kan na verloop van tijd schadelijke effect hebben op de vloerbekleding. Er zijn gevallen bekend waar vloeren binnen de drie jaar schade vertonen. En vervanging is een dure optie.

Dit gebeurde er bij Ysgol Dyffryn, een middelbare school in North Wales. Deze sporthal van 640 m2 was uitgerust met een vloerverwarming als onderdeel van een grote renovatie en een nieuw bouwproject in de hele school. De vloer begon te scheuren en het vloerverwarmingssysteem moest worden veranderd om veiligheidsredenen. Een Nor-Ray-Vac donkerstraalsysteem met tweefasige temperatuurregeling werd geïnstalleerd om in een basistemperatuur van 16°C te voorzien voor sportactiviteiten, met een stijging tot 20°C voor examens en andere zittende activiteiten.

Ononderbroken, gasgestookte donkerstralers worden door Sport England aanbevolen voor gebruik in sporthallen van de types Optimum en Affordable. Dit zijn beide pasklare sporthalontwerpen die uitgerust zijn voor meervoudig gebruik met minimale bedrijfs- en onderhoudskosten.

Als al deze voordelen nog niet voldoende zijn om voor een stralingsverwarming te kiezen in sporthallen, dan zijn de kosten het ultieme argument. De installatiekost van een stralingssysteem is namelijk ongeveer de helft van die van vloerverwarming.