De deadline van januari voor de ErP-richtlijn van 2018 voor luchtverwarming en stralingsverwarming is gepasseerd. Nortek zal u bijstaan ​​bij elke stap om u te helpen begrijpen wat de ErP-richtlijn inhoudt en hoe deze onze producten beïnvloedt, niet alleen in 2018, maar tot in 2021.

“Het belang van de Ecodesign-richtlijn kan niet overschat worden,” aldus Wim Ros, Sales Manager Benelux bij Nortek Global HVAC. “De richtlijn introduceert strenge normen voor energie-gerelateerde producten. Producten die niet voldoen, mogen vanaf 2018 niet meer verkocht worden. In feite moeten alle betrokken producten voldoen aan Lot 20 of Lot 21 met daarenboven de motorefficiëntie uit de ErP-verordening. De normen gelden voor zowel nieuwe installaties als het vervangen van bestaande systemen. Een flinke impact dus, die niet genegeerd kan worden.”

Ook de Reznor-producten van Nortek Global HVAC vallen hieronder. Daarom heeft Nortek dit fact sheet opgesteld met een overzicht van de nieuwe vereisten, de betrokken producten, de gevolgen en de timing van de Ecodesign-richtlijn. U vindt ook een overzicht van de Reznor-producten die aan de nieuwe normen voldoen.

“Nortek heeft zich sinds het aankondigen van de richtlijn ingezet om onze klanten verwarmings- en koelsystemen aan te bieden die niet alleen beantwoorden aan de richtlijn, maar ook de kosten en ongemakken zo veel mogelijk beperken,” aldus Wim Ros. “Bovendien staan onze experts steeds klaar om distributeurs, installateurs en klanten bij te staan met advies over de richtlijn.”

Wat is de ErP-richtlijn?

De Ecodesign-verordening 2015/1188 en de uitvoeringsrichtlijn 2009/125/EG vormen het EU-beleid om de energie-efficiëntie en andere criteria voor milieuprestaties van energiegerelateerde producten (ErP) te verbeteren.

De richtlijn verscherpt de specificaties voor toestellen en haalt inefficiënte toestellen geleidelijk van de markt. Het is een onderdeel van de Europese 2020-doelstellingen om de uitstoot van broeikasgassen met 20% en het energieverbruik met eveneens 20% te verminderen. In het bijzonder is het doel vastgesteld om tegen 2025 meer dan 4,1 miljard Gj energie en 233 miljoen ton CO2 te besparen.

Wat zijn de gevolgen voor bouw- en installatieprofessionals?

 • De verordening is opgesplitst in productfamilies of “loten” en bepaalt de minimale energie-efficiëntie en de milieuwaarden voor allerlei verwarmings-technologieën die een aanzienlijk potentieel hebben om energie te besparen.
 • Producten die niet voldoen, kunnen niet binnen de EU op de markt worden gebracht en verkocht.
 • De nieuwe standaarden zijn van toepassing op nieuwe installaties en op de vervanging van bestaande producten.

Welke producten vallen hieronder ?
>>Lot 20: stralingswarmte

 • gasgestookte donkerstralers
 • gasgestookte helderstralers

Lot 21: warme lucht

 • luchtverwarmers op gasvormige of vloeibare brandstof
 • luchtbehandelingskasten (LBK)
 • verwarmings- en koelbatterijen met menselijk comfort als voornaamste doel
 • vallen niet onder dit lot: luchtgordijnen

>>Lot 6: ventilatie

 • inclusief alle toestellen die volledig of gedeeltelijk werken op verse lucht
 • residentiële toestellen/RVU (luchtstroom < 250 m³/u)
 • niet-residentiële toestellen/NRVU (luchtstroom > 1000 m³/u)
  -eenrichtingsventilatietoestellen (één ventilator)
  -tweerichtingsventilatietoestellen (twee of meer ventilatoren)
 • vallen niet onder dit lot:
 • -ventilatietoestellen met een elektrisch vermogen lager dan 30 W per luchtstroom of axiale/centrifugale ventilatoren alleen uitgerust met een behuizing.
  -ventilatietoestellen die speciaal ontworpen zijn om te werken in noodgevallen, toestellen gebruikt in een mogelijk explosieve omgeving en toestellen ontworpen om lucht te brengen naar extreme temperaturen, dus boven 100°C en onder -40°C.
  -LBK’s die verwarmen/koelen en werken met 100% retourlucht. Deze vallen onder Lot 21.

Uitleg bij de ErP-vereisten
Lot 20: stralingswarmte

 • minimale seizoensgebonden efficiëntie, een combinatie van stralingsrendement, thermisch rendement en elektriciteitsverbruik, van 74%.
 • NOx-uitstoot niet hoger dan 200 mg/kWh gebaseerd op de calorische bovenwaarde.

In 2021 verhoogt de minimale seizoensgebonden efficiëntie tot 78% en verlaagt de maximale NOx-uitstoot voor gasvormige brandstof tot minder dan 70 mg/kWh toevoer.

Lot 21: warme lucht

 • minimale seizoensgebonden efficiëntie van 72% (berekend volgens temperatuurstijging luchtstroom, thermisch rendement en elektriciteitsverbruik).
 • NOx-uitstoot niet hoger dan 100 mg/kWh toevoer.

Lot 6: ventilatie

 • Toestellen moeten voldoen aan de niveaus van het intern specifiek ventilatorvermogen (SFP) en beschikken over efficiënte ventilatoren waarvan de snelheid aangepast kan worden.
 • Tweerichtingstoestellen moeten uitgerust zijn met een erg efficiënt warmteterugwinningssysteem – HRS-platenwarmtewisselaar of warmtewiel. Warmteterugwinningsprestaties moeten ten minste 67% bedragen in 2016 en 73% in 2018.
 • De toepassing van SFP zal in de meeste gevallen leiden tot een toename van de afmetingen van de LBK’s.

Wanneer wordt de ErP-richtlijn van kracht?
Lot 20: stralingswarmte
1/1/2018

Lot 21: warme lucht
Reeks 1:

 • Minimale seizoensgebonden efficiëntie van 72%: 1/1/2018
 • Maximale NOx-niveaus <= 100mg/kWh toevoer: 1/9/2018

Reeks 2:

 • Minimale seizoensgebonden efficiëntie van 78%: 2021
 • Maximale NOx-uitstoot <=70mg/kWh toevoer: 2021

Lot 6: ventilatie
Van kracht sinds 1/1/2016.
Strenger op 1/1/2018.

Productdocumentatie
Gasgestookte stralingstoestellen en bepaalde andere commerciële verwarmingstoestellen zijn uitgesloten uit de verplichte energielabels volgens Verordening 2015/1186, aangezien ze rechtstreeks gepland en gekocht worden door HVAC-professionelen.

Productdocumentatie en de websites van de producenten moeten echter de seizoensgebonden efficiëntie en de NOx-uitstoot van elk product of systeem vermelden.

Download ons informatieblad: ‘Reznor is klaar voor de ErP-richtlijn’

Klik om de .pdf te downloaden